Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dzierżawa gruntu zabudowanego budynkiem stacji dializ położonego przy ul. Sukienniczej 13, 64-500 Szamotuły z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii i nefrologii

 

UWAGA!

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Proszę o zapoznanie się z modyfikacją z dn.30.11.2021r.
wraz z załącznikami

 

Szamotuły, dn. 05.11.2021r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego zaprasza do złożenia oferty w przetargu pisemnym na:

 

dzierżawę gruntu zabudowanego budynkiem stacji dializ położonego
przy ul. Sukienniczej 13, 64-500 Szamotuły z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii i nefrologii

 

 

 1. Nazwa i adres siedziby organizatora przetargu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

NIP: 787-18-07-873 REGON: 00055322

 

 1. Przedmiot przetargu:

Dzierżawa gruntu zabudowanego budynkiem stacji dializ położonego przy ul. Sukienniczej 13, 64-500 Szamotuły z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii i nefrologii.

 

Szczegółowe dane:

Powierzchnia użytkowa budynku: 554,26 m2

Powierzchnia gruntu: 0,1775 ha

Nr działki ewidencyjnej: 2548/11

Nr księgi wieczystej: PO1A/00075074/4

Okres dzierżawy: 15 lat od dnia 28.02.2022r.

 

 1. Warunki przetargu

Warunki przetargu zostały określone w regulaminie pisemnego przetargu ofertowego, który stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1). Niniejszy regulamin jest dostępny wraz
z niezbędnymi załącznikami na stronie internetowej Szpitala (www.szamotuly.med.pl)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala w zakładce Ogłoszenia (www.bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl)

 

 1. Kontakt do organizatora przetargu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

Tel. 61-29-27-125

e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 

 

 

 1. Terminy i sposób przeprowadzenia wizji lokalnej

 1. Terminy przeprowadzenia wizji lokalnej:

 1. 16.11.2021r. godz. 19:00-21:00

 2. 18.11.2021r. godz. 19:00-21:00

 3. 21.11.2021r. godz. 12:00-14:00

 1. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności upoważnionego przedstawiciela SP ZOZ
  w Szamotułach w terminach wskazanych powyżej po wcześniejszym potwierdzeniu terminu
  z osobą upoważnioną z ramienia SP ZOZ w Szamotułach.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie SP ZOZ w Szamotułach (budynek D)
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły do dnia 03.12.2021r. godz. 11:00 w zamkniętej kopercie opisanej: „Dzierżawa gruntu zabudowanego budynkiem stacji dializ z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii i nefrologii - z dopiskiem
nie otwierać przed godz. 11:15.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi na Sali Konferencyjnej SP ZOZ w Szamotułach (budynek D) ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w dniu 03.12.2021r. o godz. 11:15.

 

 1. Pozostałe informacje

 1. Szpital zapewnia, iż nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej dla usług świadczonych przez Dzierżawcę.

 2. Dzierżawca umożliwi Szpitalowi poruszanie się, na cele bieżącej działalności, po części działki, prowadzącej zarówno do pomieszczeń Szpitala (Pralnia, Warsztat elektryków, Dział Centralnej Sterylizacji, Dietetyk), a także do budynku będącego przedmiotem dzierżawy. Działalność Dzierżawcy nie może zakłócać ani utrudniać działalności Szpitala.

 3. Nieruchomość posiada osobne przyłącze energii elektrycznej. Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność w terminie 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy.

 4. Dane dot. przyłącza zostały określone w załączniku nr 4. Trasa przyłącza musi być uzgodniona ze Szpitalem oraz właścicielami gruntu przez działki, na których ma być poprowadzona instalacja.

 5. Dzierżawca jest zobowiązany do wyposażenia lokalu w odpowiedni sprzęt i zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej.

 6. Dzierżawca (Oferent po zawarciu umowy dzierżawy) zobowiązany jest do wszelkich, niezbędnych i bieżących napraw i remontów budynku oraz dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych.

 7. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody od Szpitala na wszelkie wykonywane roboty budowlane związane z remontami, modernizacją i przebudową obiektu.

 8. Przez cały okres dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania budynku w stanie jego przydatności do użytkowania w zakresie świadczenia w nim usług medycznych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz przeprowadzania na własny koszt wszelkich wymaganych przeglądów technicznych budynku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Dzierżawca zobowiązany jest do malowania pomieszczeń budynku raz na 10 lat oraz malowania elewacji raz w okresie trwania umowy. Dzierżawca jest również zobowiązany do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji, w tym napraw dachu itp.

 10. Dzierżawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia dachu nieruchomości na cele Szpitala związane z ewentualnym umieszczeniem tam paneli fotowoltaicznych oraz umożliwianiem bieżącego dostępu do serwisu oraz eksploatacji tych paneli.

 11. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych za dostarczane media na podstawie FV wystawionej przez Szpital w wysokości stawek aktualnie ponoszonych przez Szpital.

 

 1. SP ZOZ Szamotułach zgodnie z art. 701 §3 i nast. Kodeksu Cywilnego, zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także warunków przetargu oraz możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru oferty zgodnie z regulaminem przetargu.

 

 1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które spełniają warunki szczegółowo określone
  w warunkach przetargu zawartych w regulaminie (załącznik nr 1) oraz w pozostałych załącznikach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Regulamin pisemnego przetargu ofertowego

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 5 Rzut lokalizacyjny

Załącznik nr 6 Plan pomieszczeń

Załącznik nr 7 Klauzula RODO

Załącznik nr 8 Protokół zdawczo - odbiorczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 192.59Kb) 2021-12-28 14:48:26 87 razy
2 Wybór oferty.pdf (PDF, 182.34Kb) 2021-12-22 08:07:32 83 razy
3 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 122.21Kb) 2021-12-09 08:23:44 87 razy
4 Odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 889.12Kb) 2021-11-30 12:11:27 90 razy
5 Modyfikacja z dn. 30.11.2021r..doc (DOC, 31.00Kb) 2021-11-30 12:11:27 90 razy
6 Załącznik nr 1 Regulamin po modyfikacji.docx (DOCX, 40.38Kb) 2021-11-30 12:11:27 109 razy
7 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy po modyfikacji.docx (DOCX, 21.46Kb) 2021-11-30 12:11:27 85 razy
8 Załącznik nr 3 Projekt umowy po modyfikacji.docx (DOCX, 36.10Kb) 2021-11-30 12:11:27 95 razy
9 Ogłoszenie.pdf (PDF, 209.36Kb) 2021-11-05 12:22:08 112 razy
10 Załącznik nr 1 Regulamin.pdf (, 268.57Kb) 2021-11-05 12:22:08 32 razy
11 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx (, 24.68Kb) 2021-11-05 12:22:08 23 razy
12 Załącznik nr 3 Projekt umowy.pdf (, 218.89Kb) 2021-11-05 12:22:08 22 razy
13 Załącznik nr 4 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.pdf (PDF, 516.04Kb) 2021-11-05 12:21:32 97 razy
14 Załącznik nr 5 Rzut lokalizacyjny.pdf (PDF, 331.02Kb) 2021-11-05 12:21:32 85 razy
15 Załącznik nr 6 Plan pomieszczeń.pdf (PDF, 235.76Kb) 2021-11-05 12:21:32 89 razy
16 Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 174.75Kb) 2021-11-05 12:21:32 91 razy
17 Załącznik nr 8 Protokół zdawczo - odbiorczy.pdf (PDF, 165.60Kb) 2021-11-05 12:21:32 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Koblańska 05-11-2021 12:21:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Koblańska 05-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Koblańska 28-12-2021 14:48:26