Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa materiałów do sterylizacji i płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych


Szamotuły, dnia 02.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA:

o wartości nie przekraczającej 30.000 euro

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (dalej SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza postępowanie na: Dostawa materiałów do sterylizacji pakiety 1 - 3 i pakiet nr 4 dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: ?Dostawa materiałów do sterylizacji pakiety 1 - 3 i pakiet nr 4 dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych.?

2. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 2. Wypełniony i podpisany przez oferenta formularz oferty przedstawiony w załączniku nr 1.

 3. Zaakceptowany przez Oferenta, poprzez zaparafowanie każdej strony projekt umowy, przedstawiony w załączniku nr 2.

   1. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przedmiot zamówienia: ?Dostawa materiałów do sterylizacji pakiety 1 - 3 i pakiet nr 4 dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych.?, zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

III. SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 16 maja 2017 r., do godz. 10.00.

IV. OTWARCIE OFERT

  1. Oferty zostaną otwarte w dniu złożenia ofert, tj. w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej SPZOZ (przy sekretariacie), ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz zaoferowane ceny.

3. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ odrzucone.

V. WYBÓR OFERTY

1. Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty jest najniższa zaoferowana cena brutto.

2. SPZOZ niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

3. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania rozstrzygnięcia.

4. SPZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Dyrektor

-//-

Remigiusz Pawelczak

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1

 2. Projekt umowy - zał. nr 2

 3. Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy

1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.docx (DOCX, 12.09Kb) 2017-05-14 10:58:05 394 razy
2 odp na pytania.docx (DOCX, 14.20Kb) 2017-05-14 10:58:05 437 razy
3 Formularz oferty .doc (DOC, 71.50Kb) 2017-04-29 09:03:49 434 razy
4 Umowa.doc (DOC, 30.50Kb) 2017-04-29 09:03:27 413 razy
5 PAKIET 1-4.xls (XLS, 47.00Kb) 2017-04-29 09:03:27 514 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 29-04-2017 09:03:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 02-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 14-05-2017 10:58:05