Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZP-381-27/2018 Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych (2 szt.) wraz z dostawą odczynników. Usługa serwisowa posiadanego aparatu Clinitek 500 wraz z dostawą odczynników 2018-12-10 08:40:58 Minął termin składania ofert
ZP-381-32/2018 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach 2018-12-06 09:32:36 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej 2018-11-27 14:03:16 Minął termin składania ofert
ZP-381-26/2018 Dostawa paliw do karetek, samochodu osobowego, agregatów prądotwórczych, 2018-11-27 13:15:04 Minął termin składania ofert
ZP-381-33 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach 2018-11-16 11:56:36 Minął termin składania ofert
ZP-381-25/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach 2018-11-19 08:51:48 Minął termin składania ofert
ZP-381-23/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach 2018-10-01 13:17:24 Minął termin składania ofert
ZP-381-20/2018 Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku dla SPZOZ w Szamotułach 2018-09-24 12:34:21 Minął termin składania ofert
ZP-381-22/2018 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen i dzierżawą butli 2018-09-12 10:06:57 Minął termin składania ofert
ZP-381-19/2018 Dostawa produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Szamotułach. 2018-07-24 07:56:08 Minął termin składania ofert
ZP-381-17/2018 Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego 2018-07-17 17:29:16 Minął termin składania ofert
ZP-381-15/2018 Rozbudowa i przebudowa parkingu dla pacjentów oraz pracowników SPZOZ w Szamotułach ? I etap 2018-07-17 16:23:46 Minął termin składania ofert
ZP-381-16/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach 2018-06-21 13:55:29 Minął termin składania ofert
ZP-381-13/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach. 2018-05-18 08:48:43 Minął termin składania ofert
ZP-381-11 Dostawa produktów farmaceutycznych, do irygacji i hemofiltracji, środków kontrastowych oraz specjalnych produktów odżywczych dla SPZOZ w Szamotułach. 2018-06-25 14:00:51 Minął termin składania ofert
PLAN PRZETYARGÓW 2018-04-09 10:05:58 Minął termin składania ofert
ZP-381-7/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów chirurgicznych, środków dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego, sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach 2018-04-16 12:03:17 Minął termin składania ofert
ZP-381-5/2018 Dostawę lampy rtg do tomografu komputerowego LightSpeed Advantage Plus firmy GE wraz z montażem, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz bezpłatnym przeglądem technicznym w okresie gwarancyjnym 2018-03-07 13:41:45 Minął termin składania ofert
ZP-381-4 Świadczenie usług gastronomicznych - catering w zakresie przygotowania i przywozu całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych 2018-03-07 13:26:32 Minął termin składania ofert
ZP-381-3/2018 Dostawa łóżek szpitalnych dla SPZOZ w Szamotułach 2018-02-26 10:43:20 Minął termin składania ofert
ZP-381-1/2018 Dostawa produktów i sprzętu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz sprzętu medycznego sterylnego dla SPZOZ w Szamotułach 2018-03-02 08:15:02 Minął termin składania ofert
ZP-381-19 Dostawę rękawic jednorazowych, diagnostycznych, sterylnych, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, sterylnego, przyrządów używanych na salach operacyjnych dla SPZOZ w Szamotułach. 2018-01-18 07:01:04 Minął termin składania ofert
ZP-381-20/2017 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny i odzieży szpitalnej dla SPZOZ w Szamotułach 2017-12-15 14:02:58 Minął termin składania ofert
ZP-381-17 Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych (2 szt.) wraz z dostawą odczynników. Usługa serwisowa posiadanego aparatu Clinitek 500 wraz z dostawą odczynników 2017-12-19 10:41:46 Minął termin składania ofert
ZP-381-11/2017 Dostawa środków kontrastowych i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Szamotułach 2018-01-16 12:58:03 Minął termin składania ofert
ZP-381-18 Dostawa paliw do karetek, samochodu osobowego i agregatów prądotwórczych 2017-11-28 12:45:38 Minął termin składania ofert
ZP-381-16 Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii 2017-11-22 12:17:19 Minął termin składania ofert
ZP-381-15 Dostawa łóżek szpitalnych dla SPZOZ w Szamotułach 2017-11-08 08:25:46 Minął termin składania ofert
ZP-381-13/2017 Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls dla SPZOZ w Szamotułach 2017-11-02 06:56:18 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 2017-12-21 07:48:37 Minął termin składania ofert
ZP-381-12 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOLOGII, HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ I SERWISEM APARATÓW 2017-10-24 11:32:40 Minął termin składania ofert
ZP-381-14 Dostawa mebli biurowych dla SPZOZ w Szamotułach 2017-10-19 13:08:00 Minął termin składania ofert
ZP-381-10 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach 2017-09-27 13:55:05 Minął termin składania ofert
ZP-381-9 Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych. 2017-09-13 13:04:48 Minął termin składania ofert
ZP-381-8 Dostawa mebli biurowych i krzeseł dla SPZOZ w Szamotułach 2017-10-03 13:05:59 Minął termin składania ofert
ZP-381-7 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora 2017-08-11 13:30:56 Minął termin składania ofert
ZP-381-6 Sukcesywna dostawa implantów stosowanych w ortopedii oraz innych wyrobów ortopedycznych 2017-08-11 11:48:07 Minął termin składania ofert
ZP-381-5 Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego, sterylnego, jednorazowego użytku dla SPZOZ w Szamotułach 2017-08-18 13:30:21 Minął termin składania ofert
ZP-381-4 Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji ?Modernizacja wyposażenia centralnej sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia 2017-10-06 11:00:03 Minął termin składania ofert