ZP-381-11/2017 Dostawa środków kontrastowych i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Szamotułach

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZP-381-4/2017ul. Sukiennicza 13Szamotuły64-500PolskaOsoba do kontaktów: Maria StróżykTel.: +48 612927118E-mail: przetargi@szamotuly.med.pl Faks: +48 616425996Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szamotuly.med.pl

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZP-381-11 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 147KB) 2017-11-23 09:03:19 147KB 173 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZP-381-11 SIWZ Apteka 2017 płyny i kontrasty.pdf (PDF, 730KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:03:19 730KB 118 razy
2 Zał_1_JEDZ I(.doc 196 KB).doc (DOC, 186KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:04:02 186KB 71 razy
3 Zał_2_Formularz_ofertowy(.doc 346 KB).doc (DOC, 125KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:04:19 125KB 82 razy
4 Zał_4_Oświadczenie_ wykonawcy_wyrok_decyzja(.doc 93 KB).doc (DOC, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:04:34 61.KB 66 razy
5 Zał_5_Oświadczenie_ wykonawcy_zakaz_ubiegania(.doc 84 KB).doc (DOC, 62KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:04:49 62KB 71 razy
6 Zał_6_Oświadczenie_ wykonawcy_opłaty_lokalne(.doc 93 KB).doc (DOC, 60.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:05:02 60.KB 69 razy
7 Zał_7_Udostępnienie_zasobów(.doc 101 KB).doc (DOC, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:05:17 65.KB 68 razy
8 Zał_8_Grupa_kapitałowa(.doc 134 KB).doc (DOC, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:05:35 67.KB 59 razy
9 ZP-381-11 Załącznik pakiety 1-3.zip (ZIP, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-11-23 09:05:52 31.KB 92 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ZP-381-11 Odpowiedzi I Apteka.doc (DOC, 34KB) 2017-12-04 11:14:41 34KB 136 razy
2 ZP-381-11 Odpowiedzi Apteka.doc (DOC, 56KB) 2017-12-14 12:45:46 56KB 134 razy
3 załacznik nr 3, pakiet nr 2 NOWY - Płyny2.doc (DOC, 62KB) 2017-12-14 12:56:34 62KB 135 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 ZP-381-11 Informacja z otwarcia ofert.doc (DOC, 40KB) 2018-01-04 09:43:25 40KB 123 razy
Wynik postępowania
1 ZP-381-11 Apteka - wybór oferty.doc (DOC, 35.KB) 2018-01-16 12:58:03 35.KB 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Stróżyk 23-11-2017 09:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Stróżyk 23-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Maria Stróżyk 16-01-2018 12:58:03