Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZATRUDNIĘ SPECJALISTĘ/ INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SP ZOZ w Szamotułach
zatrudni
Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub wyższe,
  • szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość Prawa Zamówień Publicznych,
  • min. 2 letnie doświadczenie.

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1. Ścisłe przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych związanych z udzielaniem zamówienia.

2. Sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia.

3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zgodnością wszystkich prowadzonych postępowań, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

4. Prowadzenie bieżącej korespondencji:

  • odpowiedzi na pytania Wykonawców w procesie przetargowym,
  • wezwania do wyjaśnień,
  • modyfikacje SWZ,
  • zamieszczanie ogłoszeń,
  • udzielanie odpowiedzi na tzw. „Informację” od Wykonawców w procesie przetargowym.

5. Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentów dotyczących postępowań o zamówienie publiczne.

6. Przygotowywanie procedur związanych z rozpatrywaniem odwołań.

7. Ścisła współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala.

__________________________________________________________________________

Informacje tel.:

Sekretariat

???? 61 29 27 101

Oferty prosimy kierować:

???? sekretariat@szamotuly.med.pl

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV było wykorzystywane do innych rekrutacji prowadzonych przez SPZOZ w Szamotułach, to do zgłoszenia należy dołączyć zgodę o następującej treści:

 

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach  moich danych osobowych  dla potrzeb późniejszych rekrutacji."

___________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach 64 – 500,  ul. Sukiennicza 13.

2. Podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając list na adres szpitala z dopiskiem „IOD”, lub wysyłając e-mail na adres: [Ukryty adres e-mail].

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona stosowna zgoda w treści aplikacji.

4. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit.oraz f) RODO.

5.Przywołane przepisy pozwalają administratorowi danych na: przetwarzanie danych na podstawie uzyskanej zgody, przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

6. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to: hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów.

7. Okres przechowywania danych to okres do: zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, upłynięcia czasu niezbędnego do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących osobie, której dane dotyczą, w wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla dalszych procesów rekrutacyjnych, do momentu cofnięcia zgody lub upływu jednego roku od udzielenia przedmiotowej zgody.

8. Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii, sprostowania danych, jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe, przeniesienia danych, ograniczania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek konieczne w celu podjęcia działań  związanych z procesem rekrutacyjnym; w przypadku niepodania danych prowadzenie procesu rekrutacyjnego będzie niemożliwe,

10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Broniarczyk 31-08-2021 11:09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Broniarczyk 31-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Broniarczyk 31-08-2021 11:09:42