OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURS OFERT z dnia 21.11.2017 r.