ZP-381-31/2018 Usługa przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej znajdującej się w SPZOZ w Szamotułach.