BHP/1/2017 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO SPZOZ W SZAMOTUŁACH