DZP-19-2017 Usługa przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej znajdującej się w SPZOZ w Szamotułach.