ZP-381-34/2018 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI DLA SPZOZ W SZAMOTUŁACH