ZP-381-30/2018 Usługa wykonania testów podstawowych aparatów RTG dla SPZOZ w Szamotułach