ZP-381-28 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI DLA SPZOZ W SZAMOTUŁACH