Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację na 12 miesięcy dla systemu KS PPS, nr licencji: 999998

Szamotuły, dnia 11 września 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na

podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

 

 

ZAPRASZA

 

do złożenia oferty cenowej na zadanie: Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację na 12 miesięcy dla systemu KS PPS, nr licencji: 999998.

1. Przedmiot zamówienia: usługa

2. Zamawiający:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Siedziba: ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły,

REGON 000553822 , NIP 787-18-07-879 www.szamotuly.med.pl

tel. 61 29 27 100, fax: 61 29 27 102

 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację na 12 miesięcy dla:

1. KS-PPS:                                                               liczba stanowisk   39 szt.

2. KS-PPS IMPORT AMBULATORYJNY -

LICENCJA NA MODUŁ                                                            1 szt.

3. KS-PPS – WSPOMAGANIE ROZLICZEŃ

UMÓW AOS W SYSTEMIE JGP – LIC. NA MODUŁ -              1 szt.

4. KS-PPS - MDZYNARODOWA

STATYSTYCZNA KLASYFIKACJA CHORÓB I

PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH                                            1 szt.

5. KS-PPS - MODUŁ REHABILITACJA -

              LICENCJA NA MODUŁ                                                          1 szt.

6. KS-PPS - MODUŁ KSIĘGA GŁÓWNA

PRZYCHODNI - LICENCJA NA MODUŁ                            1 szt.

7. KS-PPS – ZMIENNY KWANT CZASU PRACY LEKARZA           1szt.

8. KS-PPS – KARTOTEKI NA PORADNIE

                    LICENCJA NA MODUŁ                                                           1szt.

Nr licencji:   999998

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zawienia został dostarczony w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

Termin realizacji zawienia: w ciągu 3 dni roboczych od momentu powiadomienia o wyborze oferty.

5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy

6. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Sposób i miejsce złożenia oferty:

Osobiście lub drogą pocztową na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

Sekretariat Dyrektora

 

 

 

Na  kopercie  należy  umieścić  nazwę  i  adres  zamawiającego,  nazwę  i  adres  wykonawcy  z dopiskiem:

„OFERTA – do zadania pn: Asysta techniczna i subskrypcja na aktualizację na 12 miesięcy dla systemu KS PPS, nr licencji:         999998.

7. Termin złożenia oferty:

Ofertę naly złożyć w terminie do dnia 25.09.2018 r. godz.11:00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 25.09.2018 r. godz.11:15

8. Uwagi końcowe

Osobą kontaktową w sprawie jest: Marek Maćkowiak tel. 61 29 26 506.

Załączniki do pobrania

1 zestawienie ofert KS-PPS.doc (DOC, 32KB) 2018-09-25 11:55:55 26 razy
2 zawiadomienie o wyborze KS-PPS.doc (DOC, 32KB) 2018-09-25 11:55:55 31 razy
3 18_09_2018_08_32_03_zapytanie_ofertowe (2).docx (DOCX, 24KB) 2018-09-18 08:32:03 24 razy
4 zapytanie_ofertowe (2).docx (DOCX, 23KB) 2018-09-11 15:41:16 13 razy
5 formularz_oferty (1).doc (DOC, 32KB) 2018-09-11 15:41:16 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: informatyk Sekcja IT 11-09-2018 15:41:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Maćkowiak 11-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Maria Stróżyk 25-09-2018 11:56:08