ZP-381-14/2018. Dostawa monitorów opisowych do prezentacji obrazów medycznych dla SPZOZ w Szamotułach.