ZATRUDNIĘ KOORDYNATORA PRACY W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH