ZP-381-10/2018 Usługa mycia okien i drzwi w budynku Ochrony zdrowia w SPZOZ w Szamotułach.